Fysioterapi

Comeback for Bettina

Etter 7 år i annen virksomhet gjør Bettina Ruhs comeback som fysioterapeut på Tønsberg Kiropraktorklinikk. Hun trer tilbake i praksisen som hun overlot til Elisabeth Trille Staubo for 7 år siden fra mandag 14. oktober.

Trille har drevet to separate praksiser på Tønsberg Medisinske Senter og på Trimhuset i Horten. Bakgrunnen for endringen nå er at Trille ønsker å roe litt ned og konsentrere seg om et praksis sted. Hun overlater praksisen i Tønsberg til Bettina, mens hun fortsetter den andre praksisen på Trimhuset i Horten.

Fysioterapeut Bettina Ruhs har 20 års fysioterapierfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Dette omfatter blant annet generell fysioterapibehandling, rehabilitering, gruppetrening og ergonomisk veiledning i bedrifter. Etter en videreutdanning i pedagogikk har hun også undervist på helsefagutdanningen i videregående skole. Hun er spesielt opptatt av helsefremmende arbeid og hva enkeltindivider selv kan gjøre for å forebygge sykdom og leve et aktivt liv.

Fysioterapeuten har kort ventetid. Hun driver privat og uten driftstilskudd. Bettina tar i mot pasienter med og uten henvisning og behandlingsforsikring