Fysioterapi

Fysioterapeut Elisabeth Trille Staubo har 30 års  fysioterapierfaring fra inn- og utland. Dette omfatter blant annet:

  • Siste 4 år som fysioterapeut på idrettsmedisinsk institutt i Sveits
  • Generell fysioterapibehandling
  • Kurs i Kinesiotape
  • Trykkbølgebehandling
  • Idrettsspesifikk behandling
  • Over 15 års erfaring med gruppetrening etter Mensendieck-metoden
  • Autorisert ridefysioterapeut MNFF
  • Holder “Aktiv med artrose-kurs”