Barnekiropraktikk

Den delen av kiropraktikken som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske funksjonsforstyrrelser hos barn. Kiropraktoren undersøker og behandler ut fra et muskelskjelettperspektivog fokuserer på nedsatt bevegelighet og økte spenninger i ledd og muskulatur. Behandlingen baseres på manuelle teknikker tilpasset barnets alder og tilstand. Kiropraktisk behandling av barn er en trygg behandlingsform der man bruker milde behandlingsteknikker, og det er svært liten risiko for betydelige bivirkninger forbundet med denne formen for behandling.

Behandling av barn har alltid vært en del av kiropraktikken og ble første gang beskrevet i litteraturen i 1906. Sent på 80-tallet ble det opprettet flere videreutdanninger innen pediatrisk kiropraktikk. I 2002 ble det igangsatt mastergradsutdanning innen pediatrisk muskelskjeletthelse ved Anglo European College of Chiropractic i England. Kiropraktor Linda Göransdotter ved Tønsberg Kiropraktorklinikk er under videreutdannelse i barnekiropraktikk.

 

Behandling av barn

Kiropraktoren behandler muskelskjelettplager hos barn.

De vanligste årsakene til at foreldre tar barn med til kiropraktor er:

  • Gråt/urolighet som følge av muskelskjelettplager
  • Nakkeskjevheter/favorittside/tvangsside
  • Assymetrier
  • Smerter
  • Hodepine
  • Idrettsskader