Barne- og ungdomskiropraktikk

Den delen av kiropraktikken som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske funksjonsforstyrrelser hos barn. Kiropraktoren undersøker og behandler ut fra et muskelskjelettperspektivog fokuserer på nedsatt bevegelighet og økte spenninger i ledd og muskulatur. Behandlingen baseres på manuelle teknikker tilpasset barnets alder og tilstand. Kiropraktisk behandling av barn er en trygg behandlingsform der man bruker milde behandlingsteknikker, og det er svært liten risiko for betydelige bivirkninger forbundet med denne formen for behandling.

Kiropraktor Linda Gøransdotter har videreutdannet seg med Mastergrad innen muskel- og skjelett helse for barn og unge og har godkjenning som spesialist i Barne- og Ungdomskiropraktikk av Norsk Kiropraktorforening.

 

Behandling av barn og ungdom

 

Kiropraktoren behandler muskel- og skjelett plager hos barn og unge.

 

De vanligste årsakene til at foreldre tar barn med til kiropraktor er:

Spedbarn:

 • Gråt/urolighet/kolikk som følge av muskel- og skjelett plager
 • Nakkeskjevheter/favorittside
 • Asymmetrier
 • Ammeproblemer/sugevansker
 • Muskel- og skjelett plager hos babyer med tungebåndsproblematikk (bodywork)
 • Problemer med å løfte hodet liggende på magen, krabbe eller gangproblemer
 • Motoriske problemer
 • Søvnproblemer som følge av muskel- og skjelett plager
 • Forebygging, øvelser og råd

 

Barn og ungdom

 • Smerter og stivhet i bevegelse apparatet (nakke, rygg, skulder)
 • Hodepine/migrene
 • Idrettsskader
 • Løpe eller gangproblemer
 • Holdningsproblemer
 • Fot og kne problemer
 • Stressplager
 • Øvelser