Priser

 • KIROPRAKTOR
 • $100/ Monthly
  • Oppfølgende konsultasjon 490,-
  • Utvidet konsultasjon 590,-/ 690,-
  • Førstegangsundersøkelse 790,-
  • Telefonkonsultasjon 100,- for inntil ti minutter. Deretter 10,- pr. minutt.
  • Videokonsultasjoner:  300 for oppfølgende konsultasjon og 500 for førstegangsundersøkelse.

  Om du er student, se menypunkt om refusjonsordninger under “priser”.

 • FYSIOTERAPEUT
 • $100/ Monthly
  • 30 min konsultasjon 440,-
  • 45 min konsultasjon 520,-
  • Førstegangsundersøkelse 690,-

 • ANDRE TAKSTER
 • $220/ Monthly
  • Epikrise, erklæringer, sykemelding 150,-
  • Trykkbølgebehandling 690,-
  • Ultralyddiagnostikk 850,-
  • Kinesiotape 50,-
  • Uteblitt time/avbest innenfor 24 timer 370,-

Refusjonsordninger

Helfo

(Helseøkonomiforvaltningen) yter stønad når du konsulterer kiropraktor.

Stønaden er 71 kroner per konsultasjon, og 154 kroner ved oppstart av et nytt behandlingsopplegg. Kiropraktorene fastsetter selv prisen på sine tjenester, og HELFOs stønad vil  normalt dekke ca. 15% av de totale kostnadene. Tønsberg Kiropraktorklinikk har direkte oppgjørsordning med HELFO. Dette medfører at du får refusjonsbeløpet trukket fra i prisen ved hver konsultasjon.

Dersom kiropraktoren henviser deg til fysioterapeut, legespesialist, sykehus eller til billeddiagnostisk undersøkelse, får du refusjon som ved henvisning fra lege. Tilsvarende gjelder også ved rekvisisjon av syketransport.

Studenter

Studenter bør undersøke ved sin studentsamskipnad om de har rett til refusjon av utgifter til kiropraktor. Eksempelvis har studentsamskipnaden i Vestfold en refusjonsordning hvor de dekker ca. 50% av oppfølgende behandling.                                    Se her for fler detaljer

Arbeidsgiver

Fler arbeidsgivere dekker hele eller deler av ansattes utgifter til kiropraktor.  Dette er en meget positiv utvikling og fører som oftest til færre/kortere sykemeldinger. Undersøk derfor om din arbeidsgiver kan være villig til å dekke hele/deler av behandling hos kiropraktor.

Reise

Dersom du har lang reiseavstand til nærmeste kiropraktor kan egenandelen til reise dekkes av egenandelstak 1 ordningen. Egenandelen du betaler for selve konsultasjonen, omfattes foreløpig ikke av frikortordningene.

Forsikring

Det er fler helseforsikringer nå som dekker hele eller deler av kostnaden for kiropraktorbehandling, enten man har forsikring privat eller via arbeidsgiver. Klikk her for mer informasjon på vår nettside, “Helseforsikring”.

Helseforsikring

«Vi har inngått avtaler med alle  forsikringsselskapene som leverer helseforsikring».

Bruk av helseforsikring er blitt mer vanlig de siste årene.

Det finnes en del helseforsikringer nå som dekker hele eller deler av kiropraktorbehandling, enten man har forsikring privat eller via arbeidsgiver.

Vi fakturer forsikringsselskapene direkte i de aller fleste tilfeller. Det er viktig for oss at jobben blir minst mulig for deg som pasient hos oss.

Undersøk med ditt selskap hvilke helsetjenester din forsikring dekker.